OSBE rrëzon projektligjin e qeverisë për median

Nga Stafi i Exit
OSBE rrëzon projektligjin e qeverisë për median

Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Desir ka hedhur poshtë projektligjin e qeverisë për median. Kjo zyrë i ka dërguar sot qeverisë shqiptare ndryshimet e propozuara mbi projektligjin për median dhe komunikimet elektronike.

Zoti Desir, në deklaratën për shtyp të botuar në faqen e OSBE-së shprehet se masat ndaluese dhe dënimet e parashikuara nga qeveria në ligjin e ri “nuk duhet të lënë hapësirë interpretimi për të censuruar apo kufizuar të drejtën e shprehjes, ose të drejtën për të folur. Ky ligj duhet të interpretohet në përputhje me parimet e Konvetës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të drejtat themelore të lirisë, sikurse zbatohet në rastet e shqyrtuara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut”.

Përfaqësuesi deklaroi se ndryshimet e propozuara nga OSBE e bëjnë të qartë se ky ligj aplikohet vetëm për median audiovizive dhe elektronike, duke nënkuptuar se ky ligj nuk zbatohet për personat e lirë që mund të shkruajnë online në rrjetet sociale. Ndryshimet e propozuara nga OSBE-ja janë:

– Media elektronike nuk duhet t’i nënshtrohet mekanizmit të regjistrimit për të ushtruar aktivitetin e tyre në Shqipëri, por ky duhet të jetë një vendim vullnetar.

– “Shërbimet mbështetëse” nuk duhet të përfshihet në ligjin për median audivizive, sepse ato janë të përcaktuara dhe të rregulluar në ligjin për komunikimet elektronike”

– Bllokimi i aksesit në faqet online do të bëhet në rast se ato kryejnë vepra kriminale si pornografia e fëmijëve; promovimi i akteve terroriste; kërcënim i sigurisë kombëtare.

–  Të mos vendoset bllokimi i hyrjes në internet për të gjithë median, por të urdhërohet bllokimi në aksesin e një informacioni të caktuar (artikulli të caktuar). Pra, të zëvendësohet në ligj termi “bllokoj aksesin në internet” me “urdhëroj heqjen e materialit specifik”.

– AMA të mos ketë të njëjtat të drejta, kompetenca si në median online ashtu edhe në median audiovizive.

LEXO  Britania e Madhe synon të vaksinojë të rriturit deri në fund të korrikut

– Të ndryshohet neni 132/1 mbi zgjerimin e kompetencave të AMA-së. Çdo vendim i AMA-s të jetë i apelueshëm direkt në gjykatë.

– Të ndryshohet neni 133 i projektligjit i cili parashikon gjobat. Dënimet dhe gjobat duhet të jenë në proporcion me madhësinë dhe kapacitetin financiar të medias. Gjobat duhet të hiqen dhe sanksionet duhet të vendosen pasi të bëhet vlerësimi i madhësisë dhe kapacitetit ekonomik të medias. Gjobat e parashikuara në projektligjin e qeverisë janë shumë të larta dhe jo proporcionale. Ato konsiderohen si mjet i ushtrimit indirekt të presionit.

– Duhet të hiqen nga projektligji termat “besim politik” dhe “bashkim i anëtarëve”, të cilat lidhen me racizmin dhe diskriminimin, të parashikuara në nenin 133/1. Ata mund të përdoren për të legjitimuar mbylljen dhe dënimin e kritikëve të lirë ndaj partive politike dhe mendimeve politike. Abuzimi i mundshëm i mediave mbi racismin dhe diskriminim mund të ndalohet me masat e aktuale mbi shqpifjen dhe të vlerësuar nga gjyqësori.

– Duhet të ndryshohet neni mbi rritjen e pushtetit të AKEP-it. Nocionet e përfshira në ligj kanë përcaktim të gjerë dhe nuk përfshijnë rregulla specifike se si duhet të mbrohet liria e shprehjes, ndaj këshillohet ndryshimi i këtij neni në ligj.

– AMA duhet të zbatojë detyrat dhe kompetencat e saj e lirë dhe e pavarur nga ndërhyrjet politike.

“Zyra ime dhe unë do të monitorojmë me kujdes diskutimin e projektligjit në Kuvend”, tha Harlem Desir në fund të deklaratës së tij për shtyp.

Ndryshimet ligjore u hartuan nga Joan Barata, ekspert i pavarur për lirinë e medias në bashkëpunimi me ekspertin e të drejtave të njeritu dhe të medias Peter Noorlander.

Lajme te ngjashme