Përpjekja për shkarkimin e Presidentit është lojë e Edi Ramës

Përpjekja për shkarkimin e Presidentit është lojë e Edi Ramës Edi Rama dhe Ilir Meta

Komisioni i Ligjeve futi sot në rendin e ditës kërkesën e socialistëve për shkarkimin e Presidentit Meta. Komisioni pasi të diskutojë mbi kërkesën, do të propozojë ngritjen ose jo të një komisioni hetimor për të parë nëse Presidenti Meta ka shkelur apo jo Kushtetutën.

Një ditë më parë, Partia Socialiste dorëzoi kërkesën për shkarkimin e Metës, e firmosur nga 55 deputetë socialistë.

Por, të gjitha veprimet e ndërmarra nga socialistët për shkarkimin e Metës, duken më shumë si teatër i drejtuar nga Kryeministrit Rama, se sa si një akt politik i bazuar në ligj dhe në Kushtetutë. Sepse socialistët e dinë shumë mirë që sipas ligjit, Gjykata Kushtetuese është i vetmi institucion që ka kompetencën për të shkarkuar Presidentin.

Sipas nenit 131, pika 1 (dh) e Kushtetutës përcakton qartë se “Gjykata Kushtetuese vendos për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës dhe vërtetimin e pamundësisë së ushtrimit të funksioneve të tij”.

Por Gjykata Kushtetuese ka rreth dy vite që nuk funksionon për shkak se nga nëntë anëtarë që duhet të ketë, aktualisht ka vetëm një. Paradoksi qëndron se tre nga anëtarët e kësaj gjykate do të zgjidhen nga Presidenti. Në këto kushte do ishte absurde të mendohej se ky i fundit do të zgjidhte anëtarët në një kohë të afërt, kur çështja e parë që do shqyrtonin do të ishte pikërisht shkarkimi i tij.

Më poshtë, Exit.al sjell procedurën ligjore që duhet të ndiqet për shkarkimin e Presidentit.

Kushtetuta në nenin 90 përcakton:

“2. Presidenti i Republikës mund të shkarkohet për shkelje të rëndë të Kushtetutës dhe për kryerjen e një krimi të rëndë. “

Sipas pikës së mësipërme për të nisur procedurën e shkarkimit duhen plotësuar 2 kushte:

1.Presidenti të jetë në shkelje të rëndë të Kushtetutës.
2.Presidenti të ketë kryer një krim të rëndë.

Pika e tretë e po këtij neni të kushtetutës përcakton se për të nisur procedurën për  shkarkimin e Presidentit duhet jo më pak se 35 deputetë. Taulant Balla në një konferencë për shtyp deklaroi se janë mbledhur rreth 55 firma të deputetëve  socialistë.

Neni 112 i Rregullores së Kuvendit rendit hapat nga momenti i depozitimit të kërkesës së 35 deputetëve në Kuvend e deri në përfundim të procedurës.

Kërkesa e depozituar nga ky kuorum i deputetëve duhet të përmbajë në mënyrë të detajuar, arsyet dhe faktet përse Presidenti ndodhet në një nga dy rastet e përcaktuara nga kushtetuta.

Kjo kërkesë i paraqitet Kryetarit të Kuvendit , i cili njofton menjëherë Kuvendin dhe Presidentin për kërkesën e depozituar, së bashku dhe me argumentet e paraqitura. Kryetari i kuvendit ja dërgon Komisionit të ligjeve kërkesën e deputetëve dhe propozon ngritjen ose jo të një komisioni hetimor .

Komisioni i ligjeve mbas shqyrtimit të propozimit, harton një raport nëse duhet të ngrihet ose jo një komision hetimor. Brenda 7 ditëve nga momenti i dorëzimit të raportit në Kuvend,  duhet të zhvillohet seanca plenare për të diskutuar lidhur me raportin e komisionit të ligjeve.

Nëse votohet kundër këtij raportit , procedura e shkarkimit ndërpritet, por nëse pro tij votojnë shumica e deputetëve, brenda dy ditëve ngrihet komisioni hetimor.

Nga njëra anë, komisioni hetimor  është i detyruar të thërrasë presidentin dhe t’i japë kohën e mjaftueshme për tu dëgjuar, në lidhje me propozimin për shkarkim.

Nga ana tjetër, nëse Presidenti kërkon të dëgjohet në komision, pavarësisht nëse ka një komision hetimor, atëherë komisioni i ligjeve është i detyruar ta dëgjojë duke i lënë kohë të mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen dhe për të dhënë sqarime lidhur me faktet e paraqitura nga deputetët.

Në përfundim të hetimit komisioni hetimor duhet të paraqesë përpara Kuvendit arsyet dhe motivet për shkarkimin e Presidentit. Brenda 20 ditëve nga paraqitja e raportit caktohet seanca plenare nga Konferenca e Kryetarëve.

Në përfundim, Kuvendi vendos për shkarkimin e presidentit me 93 vota. Ky vendim i dërgohet Gjykatës Kushtetuese brenda 5 ditëve dhe vetëm kjo e fundit ka kompetencën për të shkarkuar Presidentin.

Adresa juaj e emailit nuk do bëhet publike.

Lajme te ngjashme