Banda Bajri
Shkodër, 9 vrasje kriminale në një vit

Shkodër, 9 vrasje kriminale në një vit

Vrasja të shtunën në Shkodër e dy vëllezërve Astrit dhe Ibrahim Bilali ka rikthyer vëmendjen tek grupet kriminale që, prej vitesh, veprojnë në këtë qytet....