Trashegimi Kulturore
Zbulimi i “Konakut të Princit”

Zbulimi i “Konakut të Princit”

Një takimi i favorshëm Punimet janë ndërprerë dhe arkeologët kanë hyrë në sheshin e ndërtimit! Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, një organ kolegjial me ekspertë dhe...