Krimet zgjedhore
SPAK krijon seksionin për krimet zgjedhore

SPAK krijon seksionin për krimet zgjedhore

Prokuroria e Posaçme ka krijuar sektorin për Krimet Zgjehdore në përbërje të saj pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Kodin Penal, të Procedurës Penale...