Maska e fundit e opozitave pro-regjim 

Maska e fundit e opozitave pro-regjim 

Edi Rama është rimishërim besnik i personazhit tolstojan, kontit Turbin. Ai bashkon në vete dhunë dhe lehtësirë. Tolstoi e bën kontin Turbin që të kryejë...

1 2 3 5