Tiranë
Re me Vodafon

Re me Vodafon

Prej disa ditësh, vepra “Reja” e arkitektit të famshëm të rrymës të arkitekturës metaboliste japonezi Sou Fujimoto, e vendosur në lulishten përpara Galerisë së Arteve,...

1 2 3 4 5 20