60 mijë studentë me diploma të pavlefshme

60 mijë studentë universitar rezikojnë që të mos u njihen diplomat e marra në universitetet publike të paakredituara. Ligji i ri për arsimin e lartë...

60 mijë studentë me diploma të pavlefshme

60 mijë studentë universitar rezikojnë që të mos u njihen diplomat e marra në universitetet publike të paakredituara. Ligji i ri për arsimin e lartë...

1 125 126 127 128