Exit Shkurt

Mjete sigurie për ambjentet publike

Dje, në parlament është paraqitur projektligji i ri për sigurinë publike. Ambjentet publike, apartamentet dhe një kategori e caktuar e bizneseve duhen të pajisen me...

Rriten kontributet pёr disa profesione tё lira

Personat e vetëpunësuar, të cilët ushtrojnё njё profesionë të lirë do tё paguajnё 23,813 lekё nё muaj pёr sigurimet shoqёrore. Kёto profesione të lira janё:...

1 131 132 133 134 135 155